Cookie tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Társaságunk Adatvédelmi Tájékoztatójának célja, hogy jogi kötelezettségeinknek megfelelően rögzítse az International Medical Communications Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési politikát és elveket, melyeket mint adatkezelő magunkra nézve kötelezőnek ismerünk el. A jelen tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmakat (pl. adatkezelő, adatfeldolgozó, stb.) a hazai és nemzetközi jogszabályok (pl.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, vagy az EU GDPR rendelete) határozzák meg, míg más közkeletűen használt fogalmakat (pl.: link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) nem definiáljuk, mivel ezek a magyar nyelv szerves részei – illetve ezek jelentésének ismerete az internet használatához szükségesek. A jelen Tájékoztató további célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások a Felhasználási feltételek szerinti Felhasználók számára jogaik tiszteletben tartása mellett biztosítva legyenek. Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Tájékoztató hatálya nem terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az adatkezelő által fenntartott honlap(ok)on (http://intmedcom.org/) esetlegesen hirdető, vagy más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek által közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlap(ok)on található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

International Medical Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: Cg.01-09-948513, adószám: 23003530-2-41, képviseli: Jansik-Owaimer Cynthia Aisha, tel.: +36301907871, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk adatfeldolgozóinkról:

1./ Társaságunk IT szolgáltatója
Szöri László e.v.(1151 Budapest, Töltés utca 24.; adószám: 79764173-1-42)

2./ A Társaság szerverének üzemeltetője és karbantartója
Vafer Kft. (1155 Budapest, Lehel utca 35.; adószám:13110408-2-42; képviseli: Varga Ferenc ügyvezető)

3./ Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki e célhoz kötötten kezeli szerződés és/vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is.

4./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Intézetünktől megkapják kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma)

5./ Jogi szolgáltató(k)
A Társaságunk az érintett(ek) illetve saját jogos érdekeinek védelme, igényérvényesítése érdekében jogosult jogi szolgáltatás (elsősorban ügyvédek és ügyvédi irodák) igénybevételére, melynek során az érdekérvényesítéssel összefüggő személyes adatok a jogi szolgáltató mint adatfeldolgozó részére átadhatóak, azzal, hogy az ügyvédet hivatásából fakadó titoktartási kötelezettség terheli.

FŐBB ADATKEZELÉSEK:

Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezelheti a vele szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (szállítók listája). Jogi személy szerződéses partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai körében a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos és pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók valamint a külső jogi szolgáltatók. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság által üzemeltetett közösségi oldalakon

Társaságunk a szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalakat (pl.: Facebook oldalt) tarthat fenn. A közösségi oldalainkon feltett kérdés, panasz, egyéb nyilatkozat nem minősül hivatalosan benyújtottnak. A közösségi oldalainkon a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük. A látogatókra a közösségi oldalak szolgáltatóinak mindenkori Adatvédelmi szabályzatai (pl.: Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei) és a mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén előzetes értesítés nélkül kizárhatjuk az érintettet a tagok közül, vagy törölhetjük a tartalmat. Társaságunk nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, illetve a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. A Felhasználó által megosztott tartalomért minden felelősség őt terheli. A Felhasználó az adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címmel és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adatokat megadta.

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg, melyről az érintettet minden esetben tájékoztatjuk.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

Jogi kötelezettségeink teljesítése jogcímén, adó és számviteli kötelezettségeink teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeljük a velünk üzleti kapcsolatba lépő személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok körét jogszabály (pl.: az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a) határozza meg. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei: az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók.

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján. Sütik (cookie).

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Ha a Felhasználó a honlapunkat látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan, de egyedi azonosításra alkalmatlan módon rögzíti a Felhasználó IP címének egy részét (kimaszkolt IP cím). Honlapunk rendszere ezen túl a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó hozzájárulása esetén annak számítógépén kis adatcsomagot (ún. sütit vagy „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.A cookie célja tehát az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése általában nem teljes értékű. Társaságunk a cookie-k alkalmazásával a Felhasználó egyedi hozzájárulása esetén a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (pl.: tartózkodási hely, irányítószám) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő (de nem személyes) adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a honlapján nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatókat vehet igénybe (pl. Google, Facebook Pixel stb.) A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Minden tőlük telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Honlapunkhoz kapcsolódóan webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működhetünk együtt. E Külső szolgáltatók a Felhasználó hozzájárulását követően hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (kivéve: jogi kötelezettség alapján kezelt adatok)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog: a Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség) alapuló adatkezelés miatt.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A hatósági jogorvoslathoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az alábbi felügyeleti hatóságnál –ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu


A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Budapest, 2019. április 18.

International Medical Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Jansik-Owaimer Cynthia Aisha ügyvezető